โรงเรียนศรัทธาสมุทร อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม [1075101001]
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

หมายเลขประจำตัว
รหัสผ่านปรับปรุงข้อมูล 05/04/2564
[4122/9987]
Semester56Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  secondary2556@gmail.com [V15.09.25]